Adapation, Institute for Professional Development

Wat zijn we:

Adaptation is een particulier professionaliseringsinstituut voor onderwijs in (prestatie)sport, gezondheid en leefstijl en in het bijzonder specifieke conditietraining (Strength & Conditioning). De focus van het instituut is gericht op professionalisering voor individuen, groepen, teams en organisaties in de verschillende sport en fitnessbranches. Om deze reden hebben we gekozen voor de werktitel “Institute for Professional Development in Performance, Strength & Conditioning, Health and Lifestyle”.

Onze ambitie en missie:

De belangrijkste ambitie van Adaptation is dat ze waarde wil toevoegen aan het algemeen maatschappelijk welbevinden door het vergroten van weerbaarheid, mobiliteit en zelfstandigheid van onze klanten. Dit doen we met professionaliseringsinterventies die bijdragen aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid in een sociale omgeving, en het nemen van eigen regie in contexten vol keuzes, dilemma’s en verleidingen.

Vanuit deze ambitie is onze missie:
• Mensen helpen de kwaliteit van het eigen leven en dat van anderen te verbeteren;
• Mensen helpen het beste uit zichzelf en anderen te halen, en
• Bouwen aan een betere toekomst.

Onze kwaliteit:

Voor Adaptation is kwaliteit en kwaliteitszorg een vanzelfsprekend uitgangspunt om onze dienstverlening constant te verbeteren. Om deze reden laat Adaptation zich regelmatig toetsen door relevante, externe toezichthouders en certificerende instanties. Op deze manier houden wij onszelf een spiegel voor om te leren en te verbeteren en het vertrouwen in onze diensten te verhogen. Recent is Adaptation getoetst en geaccrediteerd door het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). In het register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Je kunt ons vinden op https://www.crkbo.nl/Register/Instellingen

Onze kernwaarden: Professioneel, Veilig, Leren en Samen

Professioneel impliceert dat we werken vanuit een gedegen kennisbasis maar altijd toegespitst op wat werkt in de praktijk (research based and practice proven). Persoonlijke (onderzoeks)vragen staan centraal die we toetsten op professionele- en branche specifieke normen om zo samen met onze professionele- en lerende community te komen tot adequate en effectieve antwoorden. Onze interventies en ons handelen staat altijd ter discussie en toetsen en waarderen we in systematische kwaliteitscycli.

Veiligheid is een belangrijke, zo niet belangrijkste voorwaarde voor ontwikkeling, groei en leren. Zowel de fysieke- als sociale veiligheid is een startpunt van al ons handelen en zullen we altijd boven alles respecteren.

Leren en lerend zijn zien we als een van de belangrijkste strategieën om optimaal en succesvol te kunnen adapteren aan- en in turbulente omgevingen. Onze maatschappij in het algemeen en de sportbranche in het bijzonder is onderhevig aan zeer vele en snelle veranderingen die we als feit accepteren, onderzoeken, en proberen te begrijpen om zo onze ontwikkeling hier op af te stemmen.

Ontwikkelen en groeien doe je samen in veilige, lerende communities met behulp van een professionele en kritische dialoog. Wij geloven in de kracht en de veiligheid van deze communities en zullen deze bouwen, ontwikkelen en onderhouden.

Ons logo, de kern en het waarom van ons handelen:

In de kern van ons handelen staat altijd de mens in zijn totaliteit en zijn/haar leerproces centraal waarbij we de mens beschouwen als complex doch immer adapterend organisme aan omgeving en specifieke prikkels. Wanneer we ons bewust zijn van dit adaptatieproces kunnen we dit goed beïnvloedden met gerichte leer- en trainingsinterventies om zo de gewenste performance te benaderen.

Voor wie?
Onze  belangrijkste doelgroepen zijn o.a. sport-, health- & leefstijlprofessionals, trainers en coaches en (sport)organisaties. In het bijzonder richten we ons op hen die sport-, health e/o leefstijlprofessional willen worden naast atleten, teams en coaches die hun sportprestaties beter willen begrijpen en verbeteren.

Samenvattend richten we ons eigenlijk op iedereen die onze passie deelt en geïnteresseerd is in het waarom van sportprestaties, health & leefstijl en het beïnvloeden van gedrag.

Maak kennis met ons team

Albert Zeggelaar

Albert is o.a. adviseur van Adaptation en kerndocent in verschillende opleidingen en diensten.  Albert heeft zeer ruime en diverse ervaring als (personal) trainer, coach, trainingsadviseur en conditietrainer in de werkvelden van de prestatiesport, fitness & health, leefstijl en onderwijs.

Sander Aelberts

Sander is naast eigenaar van Adaptation ook eigenaar van CrossFit Nijmegen en The Lifestyle Changer.  Zijn passie voor Sport, Bewegen en Gezondheid deelt Sander ook in zijn rol als docent voor de opleidingen trainer Strength & Conditioning bij CIOS Arnhem en ROC Nijmegen, sport en bewegen.

Sander heeft zeer ruime en diverse ervaring als (personal) trainer, coach en conditietrainer in de werkvelden van de prestatiesport, fitness & health, crossfit en leefstijl.

Martijn Aelberts

Martijn is net als Sander naast eigenaar van Adaptation ook eigenaar van CrossFit Nijmegen en The Lifestyle Changer. Martijn is specialist op het gebied van groepsdynamica en teambuilding en zijn jarenlange ervaring als beroepsmillitair is hierbij een extra meerwaarde. Zijn passie voor Sport, Bewegen en Gezondheid deelt Martijn ook in zijn rol als (personal) trainer in de werkvelden van de prestatiesport, fitness & health, crossfit en leefstijl.