ADAPTATION

Institute for Professional Development: Performance, Strength & Conditioning, Health and Lifestyle

Website under construction

Institute for Professional Development

Performance, Strength & Conditioning, Health and Lifestyle 

Adaptation is een particulier professionaliseringsinstituut voor opleidingen in (prestatie)sport, gezondheid en leefstijl en in het bijzonder specifieke conditietraining (Strength & Conditioning). De focus van het instituut is gericht op specifieke sportprofessionalisering voor individuen, groepen en teams, organisaties en de verschillende sport en fitnessbranches als geheel. Om deze reden hebben we gekozen voor de werktitel “Institute for Sports Professional Development in Performance, Strength & Conditioning, Health and Lifestyle”.

Professionalisering in plaats van deskundigheidsbevordering
Het instituut kiest in het bijzonder voor het concept van professionalisering in tegenstelling tot opleiding, training of deskundigheidsbevordering. De reden hiervoor ligt in het feit dat opleiden, trainen e.d. veelal vormen van professionalisering zijn en vaak beperkt zijn tot bijvoorbeeld alleen kennisontwikkeling, vaardigheidstraining en/of combinaties hiervan. Het concept van professionalisering reikt verder en geeft daarmee een completer instrumentarium om in te spelen op professionaliseringsbehoeften, -wensen en -noodzaak van lerenden.

Voor wie?
Onze  belangrijkste doelgroepen zijn o.a. sport-, health- & leefstijlprofessionals, trainers en coaches, zij die sport-, health e/o leefstijlprofessional willen worden, atleten, teams en coaches die hun sportprestaties beter willen begrijpen en verbeteren, sportorganisaties en -branches en iedereen die geïnteresseerd is in het waarom van sportprestaties, health & leefstijl en het beïnvloeden van gedrag. Onze interventies zijn te kenmerken met de begrippen formele-, informele-, individuele-, collectieve-, noodzakelijke- en gewenste professionalisering en/of combinaties daarvan.

Deze website is nog onder constructie. Voor aanvragen of andere vragen kun je ons bereiken via info@adaptation.nl